Ωμέγα:


Ώθηση (Push): Λειτουργία της δομής δεδομένων στοίβα, με την οποία γίνεται εισαγωγή ενός νέου στοιχείου στην κορυφή της στοίβας.

push.jpg
Ώθηση στη στοίβα.