Ψι:


ψευδογλώσσα, C, C++, COBOL
Ψευδογλώσσα: Υποθετική γλώσσα κατάλληλη για έκφραση αλγορίθμων που χρησιμοποιεί λέξεις της φυσικλης γλώσσας, αλλά και μια τυποποίηση που προσομοιώνει γλώσσες προγραμματισμού. Είναι περισσότερο αυστηρή από τη φυσική γλώσσα και λιγότερο αυστηρή από μια γλώσσα προγραμματισμού.

Παράδειγμα αλγορίθμου σε ψευδογλώσσα.
Αλγόριθμος Ταξινόμηση_Φυσαλίδας
Δεδομένα // Array, n //
Για i από 2 μέχρι n
  Για j από n μέχρι i με βήμα -1
    Αν Array[j-1] > Array[j] τότε
      αντιμετάθεσε Array[j],Array[j]
    Τέλος_αν
  Τέλος_επαναληψης
Τέλος_επαναληψης
Αποτέλεσμα //Array //
Τελος Ταξινόμηση_Φυσαλίδας
C: Ευρέως χρησιμοποιούμενη, διαδικασιακή, ισχυρή γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που συνέβαλε στην ανάπτυξη του λειτουργικού συστήματος UNIX.

Παράδειγμα: Κώδικας C
c.JPG

Περισσότερα
C++: Εξέλιξη της γλώσσας C σε αντικειμενοστρεφή γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου.

Παράδειγμα: Κώδικας C++
cpp.JPG

Περισσότερα
COBOL (COmmon Business Oriented Languagw): Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου της δεκαετίας του '60 προσανατολισμένη σε εμπορικές εφαρμογές.

Παράδειγμα: Κώδικας COBOL

cobol.JPG

Περισσότερα