Λάμδα:λειτουργικό σύστημα, LISP, λίστα, λογικός προγραμματισμός, λογισμικό, λογισμικό συστήματος
Λειτουργικό σύστημα (Operating system): Tο λογισμικό του υπολογιστή που είναι υπεύθυνο για την διαχείριση και τον συντονισμό των εργασιών και την κατανομή των διαθέσιμων πόρων.

Παράδειμα: Windows, Unix.
operating1.JPG

OPER-SYS.gif

Περισσότερα
LISP (LIst Processor): Γλώσσα προγραμματισμού της δεκαετίας του '60, για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, προσανατολισμένη στο χειρισμό λιστών.

Παράδειγμα: Κώδικας LISP

lisp.JPG
Λίστα (List): Δυναμική δομή δεδομένων αποτελούμενη από διασυνδεδεμένους κόμβους. Κάθε κόμβος περιέχει ένα τμήμα δεδομένων και ένα δείκτη προς το επόμενο στοιχείο της λίστας.

Παράδειγμα: Σχηματική αναπαράσταση μιας λίστας. Το πρώτο κομμάτι αφορά τα δεδομένα (ακέραιοι αριθμοί) και το δεύτερο είναι ο δείκτης με τη διεύθυνση του επόμενου κόμβου της λίστας.

lista_1.JPG
Λίστα.


Περισσότερα
Λογικός προγραμματισμός: Είδος προγραμματισμού που υλοποιεί τη μαθηματική λογική. Ένα πρόγραμμα λογικού προγραμματισμού μας απαντά αν είναι αληθείς ή ψευδείς λογικές προτάσεις που του θέτουμε. Γνωστή γλώσσα λογικού προγραμματισμού είναι η PROLOG.

Περισσότερα
Λογισμικό (Softwear): Πνευματική δημιουργία που περιλαμβάνει προγράμματα και διαδικασίες, κανόνες και οποιουδήποτε είδους τεκμηρίωση που αναφέρεται στη λειτουργία ενός συστήματος επεξεργασίας δεδομένων. Διακρίνεται σε λογισμικό εφαρμογών (βλέπε εφαρμογή) και λογισμικό συστήματος.

Περισσότερα
Λογισμικό συστήματος: Αποτελείται από τα προγράμματα που έχουν σχέση με το συντονισμό της λειτουργίας του συστήματος και τη διαχείριση των μονάδων του. Διακρίνεται σε 2 κατηγορίες, το λειτουργικό σύστημα και τα ειδικά εργαλεία για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού και την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών (βλέπε περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού).