Ιώτα:


Ιεραρχική σχεδίαση προγράμματος ή Ιεραρχικός προγραμματισμός: Τεχνική σχεδίασης αλγορίθμων "από επάνω προς τα κάτω", καθορίζοντας τις λειτουργίες σε ανώτερο επίπεδο, και διασπώντας αυτές τις λειτουργίες σε όλο και απλούστερες υποδιαιρέσεις.

Παράδειγμα: Υπολογισμός φορολογίας.

IERARXIKI.JPG