Βήτα:βάση δεδομένων, BASIC, πρόβλημα βελτιστοποίησης, βιβλιοθήκες, βρόγχοςΒάση δεδομένων (Database): Ψηφιακή συλλογή οργανωμένων αποθηκευμένων δεδομένων, συνήθως μεγάλου όγκου, την οποία μπορούν να προσπελάσουν εξουσιοδοτημένοι χρήστες και να εξάγουν πληροφορίες.
external image database.jpg

Περισσότερα για τις βάσεις δεδομένων
BASIC: Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου κατάλληλα σχεδιασμένη για τη διδασκαλία αρχαρίων.

Παράδειγμα: Κώδικας BASIC
basic.JPG
Βελτιστοποίησης (πρόβλημα): Πρόβλημα στο οποίο ζητείται η εύρεση μια λύσης που βελτιστοποιεί (ελαχιστοποιεί ή μεγιστοποιεί) την τιμή μιας δεδομένης συνάρτησης, ικανοποιώντας κάποιες σχέσης περιορισμών.

Παράδειγμα: Δεδομένων πόλεων και δρόμων που ενώνουν κάποιες πόλεις μεταξύ τους, ζητείται το συντομότερο μονοπάτι από την πόλη Χ προς την πόλη Υ, με περιορισμό να μην περνά από τη πόλη Ζ.
Βιβλιοθήκες μιας γλώσσας: Αρχεία που περιέχουν χρήσιμες συναρτήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατευθείαν από τον προγραμματιστή, χωρίς να χρειαστεί να γράψει κώδικα για αυτές. Απαιτείται η χρήση του συνδέτη-φορτωτή για τη σύνδεση του αντικείμενου προγράμματος με τις βιβλιοθήκες.

metaglwtisi2.JPG
Δημιουργία εκτελέσιμου προγράμματος από το συνδέτη με χρήση βιβλιοθηκών.


Περισσότερα για τις βιβλιοθήκες
Βρόχος (loop): Η δομή επανάληψης. (Βλέπε Δομή επανάληψης).