Ύψιλον:


Υποπρόγραμμα: Ένα πρόγραμμα καλούμενο από ένα άλλο πρόγραμμα, σε αντίθεση με το κύριο πρόγραμμα. Είδη υποπρογραμμάτων είναι η διαδικασία και η συνάρτηση.
main_ok.JPG
Χρήση υποπρογράμματος για λειτουργία που χρειάζεται πολλές φορές.


ΠερισσότεραΥψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού(High-level programming language): Γλώσσα προγραμματισμού που επιτρέπει τη μεταφερσιμότητα ενός προγράμματος από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο. Αποτελείται από εντολές εύκολα κατανοητές στον προγραμματιστή, καθώς μοιάζουν με -περιορισμένη- φυσική γλώσσα. Απαιτείται η χρήση μεταγλωττιστή για την παραγωγή προγράμματος σε γλώσσα μηχανής ώστε να γίνει εκτέλεση από τον υπολογιστή.
Ανάλογα με το σκοπό τους, οι γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επιπέδου διακρίνονται σε γλώσσες ειδικού σκοπού -όπως η FORTRAN, η COBOL, η LISP- και σε γλώσσες γενικής χρήσης -όπως η C και η Java-.
programming_la_nguages.jpg
Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου αποτελούν την κορυφή της ιεραρχίας γλωσσών προγραμματισμού.
Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου αποτελούν την κορυφή της ιεραρχίας γλωσσών προγραμματισμού.

Περισσότερα για τις γλώσσες προγραμματισμού
Περισσότερα